Antropogenní ovlivnění řek v povodí Odry

Doba řešení: 1997 - 1999 | Zdroj financování: GAČR č. 205/97/0733