Analýza zdravotních a environmentálních rizik v městě Olomouc

Doba řešení: 2000 - 2000 | Zdroj financování: Město Olomouc

Spolupráce s Úřadem města Olomouc.