Připomínka kartografického dne

Připomeňte si páteční 17. Kartografický den Olomouc krátkém video spotu a fotografiích od Davida Motlíčka: dejfix.cz/17KDO
Všem děkujeme za krásný den plný map a zajímavých informací ze zpravodajství ☺️

Detail zprávy

Ceny rektora

Dvě ceny rektora UP pro rok 2022 putují na naší katedru. Cena za 1. místo v bc. kategorii za nejlepší vědeckou práci pro Radima Holuba a za 2. místo v pro nejlepší sportovce z řad studujících UP pro Vojtu Bartoše. Gratulujeme!

https://veda.upol.cz/osobnosti/ceny-rektora/

Detail zprávy

17. Kartografický den Olomouc – kartografie a zpravodajství

Kartografové, novináři a vojáci budou v Olomouci diskutovat o využití map ve zpravodajství

Na využití map při každodenní práci novinářů i ve vojenském zpravodajství bude zaměřen 17. kartografický den, na který se v pátek 24. února sjedou do Olomouce tuzemští kartografové i odborníci z řad novinářské obce a armády. Jednodenní seminář se uskuteční v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

„Zpravodajství je jedna ze základních činností novinářů a zpravodajských služeb. Obecně je definováno jako organizované informování o ději nebo aktuálních událostech. Nedílnou součástí zpravodajství je získání informací, jejich analýza a interpretace. A zdrojem, součástí nebo i výstupem zpravodajství mohou být právě mapy,“ uvádí vedoucí katedry geoinformatiky Vít Voženílek, který zastává post viceprezidenta Mezinárodní kartografické asociace.

V úvodním příspěvku Vít Voženílek účastníky podrobněji seznámí s hlavním tématem Kartografie a zpravodajství. Poté vystoupí editor Českého rozhlasu Brno a místopředseda Syndikátu novinářů ČR Miloš Šenkýř, který pohovoří o využití map a mapových služeb v denní žurnalistické praxi. Následovat bude příspěvek vědeckého redaktora České televize Vladimíra Piskaly o tom, jakou roli hrají mapy v televizním zpravodajství.

Další část semináře už bude zaměřena na vojenské zpravodajství. Vedoucí oddělení GEOMETOC Sekce zpravodajského zabezpečení Armády ČR a náčelník Geografické služby Armády ČR Jan Marša si připravil příspěvek na téma poskytování zpravodajského přehledu o prostředí prostřednictvím webových map a mapových aplikací. Docent na katedře vojenské geografie a meteorologie Univerzity obrany v Brně Vladimír Kovařík do Olomouce přijede s příspěvkem nazvaným Specifika tvorby kartografických produktů (nejen) pro zpravodajce na politicko-strategické úrovni.

Po odborných příspěvcích bude na programu společná diskuze se všemi přednášejícími. V rámci doprovodného programu semináře bude v předsálí auly přírodovědecké fakulty připraveno několik expozic. „K vidění budou například nejnovější publikace s kartografickou tematikou z Vydavatelství Univerzity Palackého, diplomové práce z katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP nebo posterové představení aktivit České kartografické společnosti,“ dodává Vít Voženílek.

Kompletní program a možnost registrace jsou dostupné na webu kartografickyden.upol.cz.

Detail zprávy

Studentská soutěž GISáček v květnu

Letošní soutěž GISáček se koná 12. května 2023 v Ostravě. Více informací je na webu soutěže. Neváhejte a přihlašte svou bakalářskou nebo diplomovou práci.

Detail zprávy

 

Katedra geoinformatiky je vůdčím pracovištěm v oblasti výzkumu a aplikace bezpilotních systémů (UAS). Na základě nejnovějších vědeckých poznatků, bohatých praktických zkušeností a špičkového vybavení dokážeme reagovat na aktuální požadavky v oblasti pořizování leteckých snímků. Jednou z našich hlavních oblastí zájmu jsou metody rychlého mapování, kde jsou požadovány aktuální snímky v době krizové události (např. povodeň, sesuv, větrná kalamita). Snímkování z různých výšek a pohledů umožňuje získávat data s velmi vysokým prostorovým rozlišením a zároveň při dodržení vysoké geometrické a obrazové kvality snímku. Naše bezpilotní technika, stejně tak jako pracovníci jsou certifikování pro legální provoz v různých aplikačních oblastech. Naše katedra je vybavena špičkovým vybavením pro letecké snímkování:

  • multirotorový systém – Hexacopter XL,
  • motorový paraglide – PIXY,
  • multispektrální kamera – Tetracam ADC,
  • středoformátová fotogrammetrická kamera Phase One,
  • využíváme také letadla Cessna.

Výzkumný tým katedry se v oblasti UAS a dálkového průzkumu Země zaměřuje na témata krajinné ekologie, geomorfologie a archeologie. Díky spolupráci s předními evropskými odborníky můžeme zveřejňovat naše úspěchy v prestižních vědeckých časopisech. Část našich aktivit také směřuje do spolupráce s Českou společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum. Mezi naše projekty s největším ohlasem můžeme zařadit:

  • sestavení metodiky pro UAS fotogrammetrii,
  • využití UAS fotogrammetrie pro hodnocení změn ve fluviální geomorfologii,
  • záchranná archeologie,
  • monitoring mělkých sesuvů,
  • monitoring obnovy lesa s využitím UAS multispektrálních analýz.

 

IMG_9127archeoIMG_0957DSC_6193mozaikaIMG_1521_stitch