Specialista GIS pro ZABAGED

Volné pozice pro dva vysokoškoláky geografického/geodetického zaměření pro aktualizaci a rozvoj dat Základní báze geografických dat.  Obě jsou služební místa pod názvem Referent zeměměřictví a katastru nemovitosti. Podrobnější informace naleznete na:
https://www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Volna-mista.aspx

Detail zprávy

Pracovní pozice na Zlínském kraji

Zaměstnanec oddělení správy aplikací a podpory uživatelů
Název územního samosprávného celku: Zlínský kraj
Druh práce: Správa aplikací a technická podpora uživatelů systému DTM a GIS
Vykonávaná činnost:  – podílí se na tvorbě a rozvoji Digitální technické mapy Zlínského kraje (DTM ZK);
podílí se na správě a rozvoji geografického informačního systému (GIS);
podílí se na kontrole a importu dat DTM do IS DTM ZK;
spolupracuje při metodické činnosti v oblasti DTM ZK.
Místo výkonu práce: Pracoviště Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platová třída odpovídající druhu práce: 11
Předpoklady stanovené pro vznik pracovního poměru úředníka: Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti: Podmínkou:
vysokoškolské vzdělání technického nebo přírodovědného zaměření;
znalost práce v geografických informačních systémech;
schopnost systémového, analytického a koncepčního myšlení;
dobré komunikační schopnosti a tvůrčí přístup, schopnost řešení konfliktů, samostatnost, iniciativa, flexibilita, zodpovědnost.
Výhodou:
vysokoškolské vzdělání v oboru geoinformatika, geodezie, geografie.

Více informací na stránkách Zlínského kraje

Detail zprávy

Gaudeamus Hejčín 2021

Budoucí maturanti se začali již v září seznamovat se studijním oborem Geo informatika. Honza Roller prezentoval studium na Hejčínském gaudeámu v pátek 17. 9. 2021. Chcete taky propagovat geoinformatiku na své střední škole? Kontaktujte jakub.konicek@upol.cz 

 

 

 

Detail zprávy

Úspěch na Mapě roku 2020

Minulý týden se uskutečnila 24. kartografická konference v Ostravě. Kromě zajímavého programu, kterého značnou část tvořili příspěvky olomoucké geoinformatiky, bylo součástí i vyhlašování soutěže Mapa roku 2020☺ Zde bylo nominováno až šest kartografických produktů naší katedry.
 
➡V kategorii Kartografické studentské práce byl nakonec oceněn David Čihák s jeho Atlasem vybraných demografických charakteristik Česka.
➡Zvláštní ocenění Mapy roku získal katederní Tyfloteam za inovativní přínos kartografii při vývoji tyflomap .
 
Gratulujeme 😊

Detail zprávy

 

Katedra geoinformatiky je vůdčím pracovištěm v oblasti výzkumu a aplikace bezpilotních systémů (UAS). Na základě nejnovějších vědeckých poznatků, bohatých praktických zkušeností a špičkového vybavení dokážeme reagovat na aktuální požadavky v oblasti pořizování leteckých snímků. Jednou z našich hlavních oblastí zájmu jsou metody rychlého mapování, kde jsou požadovány aktuální snímky v době krizové události (např. povodeň, sesuv, větrná kalamita). Snímkování z různých výšek a pohledů umožňuje získávat data s velmi vysokým prostorovým rozlišením a zároveň při dodržení vysoké geometrické a obrazové kvality snímku. Naše bezpilotní technika, stejně tak jako pracovníci jsou certifikování pro legální provoz v různých aplikačních oblastech. Naše katedra je vybavena špičkovým vybavením pro letecké snímkování:

  • multirotorový systém – Hexacopter XL,
  • motorový paraglide – PIXY,
  • multispektrální kamera – Tetracam ADC,
  • středoformátová fotogrammetrická kamera Phase One,
  • využíváme také letadla Cessna.

Výzkumný tým katedry se v oblasti UAS a dálkového průzkumu Země zaměřuje na témata krajinné ekologie, geomorfologie a archeologie. Díky spolupráci s předními evropskými odborníky můžeme zveřejňovat naše úspěchy v prestižních vědeckých časopisech. Část našich aktivit také směřuje do spolupráce s Českou společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum. Mezi naše projekty s největším ohlasem můžeme zařadit:

  • sestavení metodiky pro UAS fotogrammetrii,
  • využití UAS fotogrammetrie pro hodnocení změn ve fluviální geomorfologii,
  • záchranná archeologie,
  • monitoring mělkých sesuvů,
  • monitoring obnovy lesa s využitím UAS multispektrálních analýz.

 

IMG_9127archeoIMG_0957DSC_6193mozaikaIMG_1521_stitch