Nabídka mezinárodního kurzu pro studenty

Máte tady zajímavou nabídku pro naše studenty ☺️

V rámci delší spolupráce s univerzitou v Salzburku naše katedra tento rok zprostředkovaně nabízí kombinovaný kurz (větší část virtuálně, min. 5 dní fyzicky) s názvem Digital Earth Citizens.

Jedná se o sérii živých webinářů/workshopů se zaměřením na platformu Esri. Konkrétně ArcGIS Online a nástroje s tímto spojené (Survey 123, QuickCapture, FieldMaps, Story Maps, Dashboards, s rozšířením na AppStudio a Experience Builder). Je to tedy vhodné i pro studenty prvního ročníku. Je to skvělá možnost, jak se naučit pracovat s těmito nástroji, které třeba v rámci studia na katedře nejsou výukou pokryty.

Začátek by měl být ke konci října, vše končí tzv. residential week v únoru, který tentokrát proběhne v Olomouci. Zde přijedou všichni zúčastnění studenti (a učitelé) a bude se pracovat tedy v mezinárodním prostředí. To je unikátní příležitost setkat se s ostatními a zažít něco nad rámec studia.

Kromě nových zážitků a znalostí můžete získat i 5 kreditů 🙂

🔵 Pro víc informací sledujte https://ideaslab.plus.ac.at/pages/digital-earth-citizens
🔵 Hlásit se můžete zde https://arcg.is/1X8Lm5

Detail zprávy

Novým vedoucím katedry je prof. Pechanec

Rádi bychom vám oznámili, že od 1. 9. 2023 se novým vedoucím naší katedry stal prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Přejeme mu hodně sil a hlavně pevné nervy 🙂

Detail zprávy

Komáří dotazník

🔹Pomozte nám zmapovat aktivitu komárů v Litovelském Pomoraví a jeho okolí!
🔹Vyplňte unikátní online dotazník, jehož prostřednictvím získáme důležité údaje o aktuálním výskytu komárů.
🔹Data pak budou využity při opatřeních k omezení populace tohoto obtížného hmyzu.
🔹Dotazník je krátký a jeho vyplnění by nemělo zabrat více než pět minut.
🦟 https://www.pocitovemapy.cz/komari-2023/
🔹DĚKUJEME🔹

Detail zprávy

Nová učebnice Pokročilé zpracování geodat

V rámci projektu UrbanDM vyšel nová učebnice Pokročilé zpracování geodat, která obsahuje teoretické kapitoly pro výuku v rámci předmětu KGI/POGEO Pokročilé zpracování geodat pro magisterský studijní program Geoinformatika a kartografie. Předkládaná učebnice představuje teoretický přehled zaměřený na vybrané metody prostorové statistiky. Primárním cílem textu je poskytnout studentům geoinformatiky a příbuzných oborů studijní materiál, který doplňuje vedené přednášky.

Macků, K.: Pokročilé zpracování geodat Univerzita Palackého Olomouc, 2023, 56 s., ISBN 978-80-244-6320-9, DOI: 10.5507/prf.23.24463209

Kniha je zdarma ke stažení z e-shopu Vydavatelství UP https://www.vydavatelstviupol.cz/en/978-80-244-6320-9

https://urbandm.upol.cz/category/vyukove-materialy/

Detail zprávy

 

Katedra geoinformatiky je vůdčím pracovištěm v oblasti výzkumu a aplikace bezpilotních systémů (UAS). Na základě nejnovějších vědeckých poznatků, bohatých praktických zkušeností a špičkového vybavení dokážeme reagovat na aktuální požadavky v oblasti pořizování leteckých snímků. Jednou z našich hlavních oblastí zájmu jsou metody rychlého mapování, kde jsou požadovány aktuální snímky v době krizové události (např. povodeň, sesuv, větrná kalamita). Snímkování z různých výšek a pohledů umožňuje získávat data s velmi vysokým prostorovým rozlišením a zároveň při dodržení vysoké geometrické a obrazové kvality snímku. Naše bezpilotní technika, stejně tak jako pracovníci jsou certifikování pro legální provoz v různých aplikačních oblastech. Naše katedra je vybavena špičkovým vybavením pro letecké snímkování:

  • multirotorový systém – Hexacopter XL,
  • motorový paraglide – PIXY,
  • multispektrální kamera – Tetracam ADC,
  • středoformátová fotogrammetrická kamera Phase One,
  • využíváme také letadla Cessna.

Výzkumný tým katedry se v oblasti UAS a dálkového průzkumu Země zaměřuje na témata krajinné ekologie, geomorfologie a archeologie. Díky spolupráci s předními evropskými odborníky můžeme zveřejňovat naše úspěchy v prestižních vědeckých časopisech. Část našich aktivit také směřuje do spolupráce s Českou společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum. Mezi naše projekty s největším ohlasem můžeme zařadit:

  • sestavení metodiky pro UAS fotogrammetrii,
  • využití UAS fotogrammetrie pro hodnocení změn ve fluviální geomorfologii,
  • záchranná archeologie,
  • monitoring mělkých sesuvů,
  • monitoring obnovy lesa s využitím UAS multispektrálních analýz.

 

IMG_9127archeoIMG_0957DSC_6193mozaikaIMG_1521_stitch