Gaudeamus Hejčín 2021

Budoucí maturanti se začali již v září seznamovat se studijním oborem Geo informatika. Honza Roller prezentoval studium na Hejčínském gaudeámu v pátek 17. 9. 2021. Chcete taky propagovat geoinformatiku na své střední škole? Kontaktujte jakub.konicek@upol.cz 

 

 

 

Detail zprávy

Úspěch na Mapě roku 2020

Minulý týden se uskutečnila 24. kartografická konference v Ostravě. Kromě zajímavého programu, kterého značnou část tvořili příspěvky olomoucké geoinformatiky, bylo součástí i vyhlašování soutěže Mapa roku 2020☺ Zde bylo nominováno až šest kartografických produktů naší katedry.
 
➡V kategorii Kartografické studentské práce byl nakonec oceněn David Čihák s jeho Atlasem vybraných demografických charakteristik Česka.
➡Zvláštní ocenění Mapy roku získal katederní Tyfloteam za inovativní přínos kartografii při vývoji tyflomap .
 
Gratulujeme 😊

Detail zprávy

Úspěšná cena děkana 2021

Po roce se opět uskutečnila Cena Děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, kde soutěží studenti ze svými bakalářskými, magisterskými nebo doktorandskými pracemi. Katedra byla opět vidět a naši studenti se umístili na nejvyšších příčkách.

Vědy o Zemi Bc. kategorie byla na 3. místě Alexandra Plachtová na 1. Ondra Biemann.

V Mgr. sekci na prvním místě Minha Noor Sultan.

V Ph.D. sekci 1. Radek Barvíř 2. Jakub Koníček a 3. Markéta Beitlová.

V posterové sekci 3. Minha Noor Sultan, 2. Jakub Koníček a 1. Leonard Luz. 

Celkovým vítězem se stal Ondra Biemann.

 

Gratulujeme!

Detail zprávy

Zapojte se do studie za finanční odměnu!

Zúčastněte se zajímavého výzkumu, pomozte vědě a získejte odměnu 300 Kč!
 
Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně hledáme studenty filologických oborů (především studenty angličtiny, němčiny, španělštiny, portugalštiny, francouzštiny, ale i jiných jazyků).
Tato studie zkoumá podobnosti a rozdíly ve vnímání a způsobu uvažování mezi jednotlivci a rovněž mezi různými kulturami. Cílem je zjistit, jak různí lidé zpracovávají komplexní vizuální materiál např. realistické scény, komiks či mapy a zda lze tyto rozdíly uvézt do vztahu k jejich kognitivnímu stylu. Více informací k této studii naleznete na: https://www.phil.muni.cz/isovis
 
V průběhu experimentu budou účastníkům měřeny oční pohyby pomocí eye-trackeru. Celý experiment bude probíhat v prostorách Katedry geoinformatiky, 17. listopadu 50, červená budova přímo naproti hlavní menzy.
 
Účast v této studii zabere přibližně 1,5 hodiny a po dokončení za ni bude vyplacena odměna ve výši 300 Kč!
V případě zájmu se můžete zaregistrovat zde:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MaHWP03Zmgtq5YbECpbYlNblIVS0c1x1H1MQs7asxDg/edit?usp=sharing
 
Díky za pozornost!

Detail zprávy

 

Katedra geoinformatiky je vůdčím pracovištěm v oblasti výzkumu a aplikace bezpilotních systémů (UAS). Na základě nejnovějších vědeckých poznatků, bohatých praktických zkušeností a špičkového vybavení dokážeme reagovat na aktuální požadavky v oblasti pořizování leteckých snímků. Jednou z našich hlavních oblastí zájmu jsou metody rychlého mapování, kde jsou požadovány aktuální snímky v době krizové události (např. povodeň, sesuv, větrná kalamita). Snímkování z různých výšek a pohledů umožňuje získávat data s velmi vysokým prostorovým rozlišením a zároveň při dodržení vysoké geometrické a obrazové kvality snímku. Naše bezpilotní technika, stejně tak jako pracovníci jsou certifikování pro legální provoz v různých aplikačních oblastech. Naše katedra je vybavena špičkovým vybavením pro letecké snímkování:

  • multirotorový systém – Hexacopter XL,
  • motorový paraglide – PIXY,
  • multispektrální kamera – Tetracam ADC,
  • středoformátová fotogrammetrická kamera Phase One,
  • využíváme také letadla Cessna.

Výzkumný tým katedry se v oblasti UAS a dálkového průzkumu Země zaměřuje na témata krajinné ekologie, geomorfologie a archeologie. Díky spolupráci s předními evropskými odborníky můžeme zveřejňovat naše úspěchy v prestižních vědeckých časopisech. Část našich aktivit také směřuje do spolupráce s Českou společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum. Mezi naše projekty s největším ohlasem můžeme zařadit:

  • sestavení metodiky pro UAS fotogrammetrii,
  • využití UAS fotogrammetrie pro hodnocení změn ve fluviální geomorfologii,
  • záchranná archeologie,
  • monitoring mělkých sesuvů,
  • monitoring obnovy lesa s využitím UAS multispektrálních analýz.

 

IMG_9127archeoIMG_0957DSC_6193mozaikaIMG_1521_stitch