Děkanské volno

Děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ruší výuku na Přf UP připadající na den 7. prosince 2021 počínaje 12:00, a to za účelem umožnění účasti studentů a vyučujících na shromáždění akademické obce konaném téhož dne. O akci se víc dočtete zde: https://www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/kandidat-na-dekana-martin-kubala-predstavi-sve-priority-a-vize/