Co se mění a nemění v režimu UP s koncem nouzového stavu?

Dne 11. 4. končí v ČR nouzový stav a od 12. 4. zároveň vstupují v platnost nová opatření v rámci postupného rozvolňování ve školství. Pro režim na UP se v týdnu od 12. do 19. 4. nic výrazného nemění, veškeré informace shrnujeme pro větší přehlednost v následujících bodech:

 • Kontaktní výuka na UP bude od 12. 4. i nadále výrazně omezena. Výjimka se vztahuje na:
  • klinickou a praktickou výuku a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
  • zkoušky s účastí do 10 osob;
  • individuální konzultace;
  • od 12. 4. nově také na ty obory, jejichž nedílnou stěžejní součástí výuky je zpěv (max 6 osob v místnosti) či sport. Podrobněji v bodech I.10 a I.11 daného opatření. O tom, zdali některé studijní programy UP tuto výjimku využijí, vás budou informovat fakulty/katedry.
 • Ubytování na kolejích je možné pouze pro ty studenty, kteří spadají do výjimek ze zákazu kontaktní výuky, a ty, pro něž je kolej bydlištěm. Podrobnosti
 • Knihovna UP na Zbrojnici a všechny fakultní pobočky zůstávají nadále uzavřeny. Knihy je možné si půjčovat v dosavadním speciálním bezkontaktním režimu.
 • I nadále je potřeba v prostorách UP nosit respirátor či jinou stejně účinnou ochranu dýchacích cest (např. nanoroušku s filtrační účinností alespoň 94 %).
 • Pokračuje rovněž pravidelné povinné antigenní testování zaměstnanců UP na covid-19 a rovněž testování studentů LF a FZV. Podrobnosti
 • Od 12. 4. končí omezení při cestování mezi okresy. Při cestě do zaměstnání či za studijními povinnostmi z jiného okresu tak již nebudete potřebovat potvrzující formuláře.
 • S koncem nouzového stavu končí také pracovní povinnost studentůvyhlášená dne 8. 3.

O dalším rozvolnění provozu VŠ v termínu od 19. 4. bude jednat vláda začátkem příštího týdne. Návrh počítá s návratem praktické, laboratorní, experimentální a umělecké výuky studentů v posledních ročnících ve stanovených oblastech vzdělávání. O veškerých podrobnostech včetně antigenního testování studentů vás budeme informovat v nejbližších dnech.