Skip to main content

Autor: Zdena Dobešová

Soutěž O cenu děkana 2023

Dne 4. května 2023 se koná studentská soutěž O cenu děkana. Přihlášení soutěžícíh a odevzdání prací je do 1. května 2023.
Studenti bakalářského i magisterského studia neváhejte a přihlašte se do sekce Vědy o Zemi!

Aktualizovaná verze okruhů k SZZ v. 2021

V sekci Dokumenty byly zveřejněny aktuální okruhy ke Státním závěrečným zkouškám platné pro akademický rok 2020/21. Samostatný dokument je pro bakalářské a magisterské studium.

Nový C předmět Studentská odborná soutěž v GI

Od letního semestru ak. roku 2019/20 je nově možné si zapisovat nový C předmět KGI/SOUGI Studentská odborná soutěž v GI.

Popis předmětu, požadavky, motivace atd. je ve STAGu. Předmět má založen i MOODLE kurz.

Výsledky soutěže O cenu děkana

Umístění našich studentů v soutěži je následující:

Bakalářská kategorie:

  • 1. místo: Lenka Trnová (Hodnocení mechanismů replikace vybraných databázových systémů), ved. T. Pohanka
  • 3. místo: Romana Filická (Vliv denního a nočního režimu na percepci map), ved. A. Vondráková

Magisterská kategorie:

  • 1. místo: Lucie Králová (Analýza pevných stanovišť včelstev v České republice), ved. J. Brus
  • 3. místo: Jakub Koníček (Hodnotenie infografiky pomocou eye-trackingu), ved. S.Popelka

Doktorská kategorie:

  1. místo: Tomáš Pour (Airborne Thermal Remote Sensing – Case Study of Olomouc, Czech Republic), ved. V. Voženílek

Absolutní vítěz sekce „Vědy o Zemi“: Lucie Králová

Posterová sekce (udělovalo se pouze 1. místo):

1. místo: Barbora Kočvarová (Časoprostorová analýza cenové mapy Olomouce 1993–2017), ved. J. Burian

Všem našim studentů moc blahopřejeme k velice pěkným umístěním a všem účastníkům děkujeme za obdivuhodnou reprezentaci oboru Geoinformatika.