Aktualizovaná verze okruhů k SZZ v. 2021

V sekci Dokumenty byly zveřejněny aktuální okruhy ke Státním závěrečným zkouškám platné pro akademický rok 2020/21. Samostatný dokument je pro bakalářské a magisterské studium.