Adaptation Idea Sprint

Katedra geoinformatiky spolu s Academia Film Olomouc, Czechinvest, Czechitas a Statutárním městem Olomouc organizuje 12hodinový online hackathon zaměřený především na data a jejich vizualizaci v kontextu současných globálních výzev – klimatickou změnu a pandemii (ať už covid-19, nebo nemocí obecně, kterým je potřeba předcházet). Zapojit se můžete v rámci dvou oblastí – data a aplikace. Během 12 hodin vytvoří týmy vlastní koncept, který odprezentují odborné porotě. Vzhledem k charakteru a délce akce neočekáváme funkční prototyp či beta-verzi, ale např. rozpracovaný koncept, model či podnikatelský plán apod., a to s důrazem na business potenciál, realizovatelnost, míru invence, společenský přínos ale také multioborovost.

Registrace je již otevřena na https://hackathon.upol.cz/