Změna na sekretariátu KGI

Od 1. ledna 2016 je opět (po návratu z rodičovské dovolené) sekretářkou KGI Ing. Jaroslava Mrázová. Markéta Brussová přešla na jinou katedru PřF.