Získejte peníze na své mezinárodní projekty na akademický rok 2016/2017!

Nadační fond Univerzity Palackého vyhlásilo podávání studentských projektů na příští akademický rok. Více http://fond.upol.cz