Získejte 10.000 Kč pro svůj nápad o KGI

Pokud máte nápad jak popularizovat váš obor, zviditelnit fakultu na veřejnosti, vytvořit učební pomůcku, uspořádat výstavu nebo zorganizovat spolupráci se středoškoláky, přihlaste se do výzvy a získejte bezprostředně 500 korun na zahájení projektu a po úspěšné obhajobě až 9500 korun ve formě mimořádného stipendia. Odborná komise při závěrečné obhajobě posuzuje nápaditost a originalitu návrhu, přínos pro fakultu i kvalitu závěrečné zprávy. Své návrhy zasílejte průběžně na email dagmar.petrzelova@upol.cz do 31. října 2018. Formulář pro podání návrhu a podrobné informace naleznete zde.