Zastupování vedoucího katedry

Od 27. ledna do 5. června 2016 zastupuje vedoucího katedry prof. V. Voženílka po dobu zahraničního výzkumného pobytu na Pennsylvania State University Ing. Z. Dobešová.