Zahraniční stipendia pro studenty

Stipendium do Maďarska
Dům zahraniční spolupráce nabízí stipendia v Maďarsku pro studenty/tky bakalářských a magisterských studií, studenty/tky doktrorských programů a letní kurzy maďarštiny. Termín odevzdání přihlášek je 30. listopadu 2018.

O úhradu cestovních nákladů se může žádat na zahraničním oddělení domovské univerzity, MŠMT cestovní náklady pak refunduje. Seznam potřebných dokumentů, odkaz na přihlašovací elektronický formulář a další podrobnosti k stipendijní nabídce naleznete zde.

Letní kurzy německého jazyka
Dům zahraniční spolupráce dále nabízí letní kurzy německého jazyka DAAD (Německá akademická výměnná služba). Určeny jsou pro studenty/tky od 2. ročníku, stipendium činí 950 EUR. Přihlášky v německém jazyce se přijímají do 1. prosince 2018. Podrobnosti zde.

Stipendium v Pekingu
Beijing Institute of Technology nabízí tři stipendia od China Scholarship Council pro magisterské a doktorské studenty/tky, dále výměnné pobyty či čtyřtýdenní stáže. Další informace poskytne paní Dana Gronychová, e-mail: dana.gronychova@upol.cz, tel.: 585 634 058, případně na zahraničním oddělení rektorátu UP. Více zde.