Výzkumná stáž v Trondheimu

 V termínu od 8. do 22. června Stanislav Popelka absolvuje výzkumnou stáž na katedře geografie v norském Trondheimu. Cílem stáže je získání nových informací o možnostech geovizualizace na internetu a hodnocení těchto metod pomocí eye-trackingu. 

Clipboard01
Prezentovaný výzkum byl podpořen v rámci programu Norských fondů CZ07, číslo projektu NF-CZ07-INP-5-268-2015. Projekt „Eye-tracking in Geovisualization – Teachers mobility“ si klade za cíl vytvořit vhodné zázemí pro vytvoření úspěšného partnerství na bilatelární a mezinárodní úrovni mezi institucemi a jednotlivci zapojenými do vzdělávací sféry v České republice a v Norsku. Za obsah přednášek a publikací ručí výhradně autor a vydavatel. DZS a Kancelář finančních mechanismů neodpovídají za žádné případné užití dotčených informací.