Výsledky 3 magisterského dne

Výsledky 3 mgr dne jsou vyvěšeny v Moodle v Diplomovém semináři ->  3. magisterský den.