Volby do akademického senátu

Studenti, 

ve středu 5. dubna 2017 se uskuteční volby do akademického senátu UP. Zvažte podporu našeho kandidáta Tomáše Buriana do studentské části (studenti mohou volit pouze zástupce z řad studentů, zaměstnanci pouze z řad akademických pracovníků).