Úspěch našich studentů na GISáčkovi

Dne 20. března 2019 proběhla na půdě VŠB-TU Ostrava tradiční soutěž studentů GISáček. Program byl rozdělen na bakalářskou a magisterskou sekci, přičemž v obou měla naše katedra zastoupení. Bakalářské sekce se zúčastnili dva studenti, magisterské pak tři (a jeden absolvent bakaláře). 

V bakalářské sekci se na prvním místě umístila Tereza Nováková s prací “Termální snímkování bezpilotním letadlem v hydrologii”. 

V magisterské sekci byl na druhém místě náš doktorand Jakub Koníček s prací “Hodnotenie infografiky pomocou eye-trackingu”.

Na třetím místě v této sekci se pak umístil náš absolvent Jan Masopust (“Multifaktorové hodnocení rizik ve vztahu k výstupům metanu”), který ovšem do GISáčka nastoupil v dresu VŠB-TU Ostrava ;). 

Všem oceněným gratulujeme a děkujeme i všem, kteří se zúčastnili.