Moto_clip_legend_scale alokace_bydleni VYMEZENI_MESTA_HUSTOTA_SILNIC_AJ (from Buracek8) urbanrural  olomouc

V rámci výzkumného směru „Prostorové modelování geografických jevů v GIS“ se katedra geoinformatiky dlouhodobě zaměřuje na problematiku analýz a modelování městského prostředí v GIS (urban modelling). Mezi nejvýznamnější řešená témata patří analýzy venkovského a městského prostředí pomocí pokročilých metod geocomputation (především fuzzy metody), analýzy prostorových struktur měst pomocí GIS a DPZ, implementace geoinformatiky do prostorového plánování a vývoj modelu Urban Planner. Posledním řešeným projektem je projekt IGA_PrF_2016_008 (Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny).

Mezi nejvýznamnější publikace v rámci jednotlivých témat patří:

URBAN & RURAL

PÁSZTO, V., BURIAN, J., MAREK, L., VOŽENÍLEK, V., TUČEK, P. (2016): Fuzzy přístup při určování příslušnosti obcí do venkovského a městského prostoru. Geografie, 121(1), s. 156-186.

PÁSZTO, V., BRYCHTOVÁ, A., TUČEK, P., MAREK, L., BURIAN, J. (2015): Using a fuzzy inference system to delimit rural and urban municipalities in the Czech Republic in 2010. Journal of Maps, 11(2), s. 231-239.

BURIAN, J., PÁSZTO, V., TUČEK, P. a kol. (2013): Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru. Univerzita Palackého v Olomouci, 120 s., ISBN 978-80-244-3783-5 

PÁSZTO, V., TUČEK, P., MAREK, L., KUPROVÁ, L., BURIAN, J. (2010): Statistical inferences – visualization possibilities and fuzzy approach computing, In: Advances in Geoinformation Technologies 2010, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-2357-7

URBAN PLANNER

BURIAN, J., STACHOVÁ, M. (2016): Potenciál ORP Olomouc pro územní rozvoj v roce 2016. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Univerzita Palackého v Olomouci. 

BURIAN, J., ŠŤASTNÝ, S. (2015): Analytická nadstavba Urban Planner. ArcRevue, 2/2015, ARCDATA PRAHA, s. 10 – 13.

BURIAN, J., ŠŤASTNÝ, S., BRUS, J., PECHANEC, V., VOŽENÍLEK, V. (2015): Urban Planner: model for optimal land use scenario modelling, Geografie, 120, No. 3, pp. 330–353.

BURIAN, J., BRUS, J., ŠŤASTNÝ, S. (2015): Urban Planner – model for land use suitability assessment, New Developments in Environmental Science and Geoscience, ISBN: 978-1-61804-283-5

BURIAN, J., ŠŤASTNÝ, S., RŮŽIČKA, O. (2015): Urban Planner – Extenze ArcGIS pro modelování potenciálu území (poster), Konference GIS Esri v ČR, Praha

BURIAN, J., ŠŤASTNÝ, S., ĆMIELOVÁ, B., RŮŽIČKA, O. (2015): Urban Planner – ArcGIS extension for land use modelling (poster), AGILE 2015, Lisabon, Španělsko

BURIAN, J., ŠŤASTNÝ, S., ĆMIELOVÁ, B., RŮŽIČKA, O. (2014): Urban Planner – tool for optimal landuse scenario modelling (poster), Esri User Conference 2014, San Diego, USA

ŠŤASTNÝ, S., BURIAN, J. (2013): Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner, First StatGIS Conference Proceedings, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 978-80-244-3879-5

BURIAN, J., ŠŤASTNÝ, S., MIKLOŠ, M. (2012): Urban Planner – tool for optimal landuse scenario modelling (poster), Applied Urban Modelling 2012, Cambridge

URBAN & SPATIAL PLANNING

BURIAN, J., BRYCHTOVÁ, A., VÁVRA, A., HLADIŠOVÁ, B. (2016): Analytical Material for Planning in Olomouc, Czech Republic. Journal of Maps, Vol.:12, Issue: 4, p. 649-654, DOI:10.1080/17445647.2015.1060177

BURIAN, J., STACHOVÁ, M. (2015): Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů. Souhrnná výzkumná zpráva, Univerzita Palackého v Olomouci, 26 s.

BURIAN, J., BRYCHTOVÁ, A., VÁVRA, A. (2015): Proposal of urban plan symbology standardization: Olomouc region case study. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-35-3 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book2 Vol. 2, 1051-1062 pp

BURIAN, J. (2014): Geoinformatika v prostorovém plánování. Univerzita Palackého v Olomouci, 130 s., ISBN 978-80-244-4104-7

BURIAN, J., BRUS, J., VOŽENÍLEK, V. (2013): Development of Olomouc City in 1930 – 2009: Based on Analysis of Functional Areas. Journal of Maps, Vol.: 9, Issue: 1, p. 64-67, DOI:10.1080/17445647.2013.778800

PECHANEC, V., BURIAN, J., KILIANOVÁ, H., VOŽENÍLEK, V., SVOBODOVÁ, J. (2012): A participatory approach to spatial and environmental planning in different national perspectives. Rural Studies – Local and regional development – challenges and policy issues, vol. 27 Polish Academy of Science, 47-74s., ISSN: 1642-4689

HLADIŠOVÁ, B., VÁVRA, A., BURIAN, J. (2012): Návrh vizualizace dynamiky jevů zobrazovaných v ÚPD na území Olomouckého kraje. Urbanismus a územní rozvoj, Ročník, 15, číslo 2, 2012, s. 1-5.

BURIAN, J., PAVELEC, L., DOBRÁ, L. (2012): Harmonizace a generalizace dat územně analytických podkladů. Geodetický a kartografický obzor Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 5s., ISSN 0016-7096

BURIAN, J., FERKLOVÁ, A. (2011): Srovnávací analýza tvorby územních plánů v prostředí GIS a CAD. Urbanismus a územní rozvoj, 5, 2011.

BURIAN, J., HLADIŠOVÁ, B., NĚMCOVÁ, Z. (2010): Aspekty tvorby znakového klíče v územním plánování. Urbanismus a územní rozvoj 4/2010, Ústav územního rozvoje, s. 88-93, ISSN: 1212-0855

BURIAN, J., ZAPLETALOVÁ, Z., BRUS, J., SVOBODOVÁ, J., HLADIŠOVÁ, B., VONDRÁKOVÁ, A. (2010): Vývoj města Olomouce v letech 1930 – 2009 (Na základě analýzy funkčních ploch). Univerzita Palackého v Olomouci, 16s.

BURIAN, J., HLADIŠOVÁ, B., CHRUDIMSKÁ, J. (2010): Metodika č. KÚOK/OSR/ÚAP-3 “Symbologie výkresů ÚAP obcí“, datum vydání 15. 4. 2010

BURIAN, J., ŠŤÁVOVÁ, Z.(2009): Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech. Geografie, 114 (3), 179-191 s. ISSN: 1212-0014

URBAN ANALYSIS

POUR, T., BURIAN, J., MIŘIJOVSKÝ, J. (2016): Advanced extraction of spatial information from high resolution satellite data,  XXIII ISPRS Congress, Commission III (Volume XLI-B3), 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic, p. 905-907

POUR, T., BURIAN, J., MIŘIJOVSKÝ, J. (2016): Application of seath algorithm on high resolution data sets of selected cities, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol I, pp. 585-592, doi:10.5593/sgem2016B23

BURIAN, J., PÁSZTO, V., HAVLOVÁ, P. (2016): Delimiting the central areas of the cities by using GIS methods, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol I, pp. 633-640, doi:10.5593/sgem2016B23

DOBEŠOVÁ Z., HÝBNER R. (2015): Optimal placement of the bike rental stations and their capacities in Olomouc, I. Ivan et al. (eds.), Geoinformatics for Intelligent Transportation, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer International Publishing, Switzerland, 2015, 51-60s., ISBN 978-3-319-11462-0, DOI 10.1007/978-3-319-11463-7_4.

BURIAN, J., PÁSZTO, V., LANGROVÁ, B. (2014): Possibilities of the delimitation of city boundaries in GIS – Case study of medium-sized city, 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-12-4 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 3, 777-784 pp., DOI: 10.5593/SGEM2014/B23/S11.099

SINGH BOORI, M., VOŽENÍLEK, V., BURIAN, J. (2014): Land Cover Disturbance due to Tourism in Czech Republic. In Kömer, P., Abraham, A., Snášel, V.: Proceedings of the Fifth International Conference on Innovations in Bio-Inspired Computing and Applications IBICA 2014. Springer international Publishing. DOI 10.1007/978-3-319-08156-4_7, Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 303, 2014, pp 63-72

SVOBODOVÁ, J., BURIAN, J. (2013): Vliv kvality podkladového DEM na výsledky modelování prostorových konfliktů v území. Urbanismus a územní rozvoj, číslo 2. 

DOBESOVA, Z., KŘIVKA, T. (2012): Walkability index in the urban planning: A case study in Olomouc city. J. Burian (ed.): Advances in Spatial Planning InTech, Rieka, Croatia, 2012, 179-196 s., ISBN 978-953-51-0377-6

DOBESOVA, Z. (2012): The Geocode Correction in the Database as a Base for Spatial Analysis, Advances in Computer Science, Proceedings of the 6th WSEAS European Computing Conference ECC 12 Prague, WSEAS Press, 511-516s. ISBN 978-1-61804-126-5

BURIAN, J., VOŽENÍLEK, V. (2012): Identification and analysis of urbanization and suburbanization in Olomouc region – possibilities of GIS analytical tools, In.: Advances in Spatial Planning (ed. Burian, J.), InTech,366 pp., ISBN 979-953-307-412-1.

PECHANEC, V., BURIAN, J., KILIANOVÁ, H., NĚMCOVÁ, Z. (2011): Geospatial analysis of the spatial conflicts of flood hazard in urban planning. Moravian Geographical Reports. Vol. 19, 1/2011.

BURIAN, J.; MIŘIJOVSKÝ, J.; MACKOVÁ, M. (2011): Suburbanizace Olomouce, Urbanismus a územní rozvoj, 5, 2011.