Katedra geoinformatiky nabízí nově od akademického roku 2020/2021 novou formu celoživotního vzdělávaní pro pedagogické pracovníky zejména středních škol. Přihlašování a přesné termíny výukových programů se nachází na https://czv.upol.cz/ .


1. MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU

Kde najdu mapy pro svoji výuku zeměpisu?

 

O čem je výukový program?

Výukový program MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU je koncipován pro rozvoj současné výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SOŠ prostřednictvím jednoduchého a intuitivního využití tematických map.

Mapa, jako nejlepší vyjadřovací prostředek (nejen) prostorových informací, je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení geografického učiva ve vyučovací hodině.

Prostřednictvím přednášek, praktických ukázek, cvičení a diskusí budou účastníci kurzu seznámeni s aktuální rolí map ve výuce zeměpisu, základními principy a možnostmi zapojení map do výuky, volně dostupnými zdroji využitelnými k jednoduché přípravě vyučovací hodiny, pracovního materiálu nebo kontrolního testu. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím map vycházející z kurikula zeměpisu na základních a středních školách.

Obsah programu je rozdělen na pět navazujících dílčích bloků:

1.     Kartografie ve výuce zeměpisu

2.     Mapy pomocníkem, ne strašákem

3.     Jak využívat mapy ve výuce?

4.     Kde najít správné mapy pro výuku?

5.     Příkladové výklady a úkoly s mapou v hodině

Všechny bloky programu budou probíhat v gesci Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři provedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky.

Jednotlivé bloky budou probíhat ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde se účastníci kurzu setkají s příklady využití kartografie a geoinformatiky v praxi a můžou tak nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.

 

Co je cílem výukového programu?

Hlavním cílem vzdělávacího programu je prostřednictvím názorné výuky zajistit metodickou podporu učitelům zeměpisu při zefektivňování a rozvoji své výuky a pedagogické praxe. Hlavní cíl je rozdělen na pět dílčích cílů odpovídacích naplnění částí výukového procesu:

1.     Představit využití kartografie ve výuce zeměpisu při respektování aktuálních trendů

2.     Ukázat dostupnost map, efektivitu a jednoduchost jejich využití ve výuce, nejen pro žáky ale i učitele

3.     Prakticky představit využití map ve výuce na tematických příkladech

4.     Poskytnout přehledný seznam jednoduchých dohledatelných zdrojů map a geografických podkladů, volně a lehce využitelných v hodině

5.     Názorně předvést aplikaci představených podkladů na tematicky zaměřené ukázkové hodině zeměpisu

Dosažením všech cílů se předpokládá zatraktivnění a zvýšení celkové kvality učebního procesu zeměpisu. Rovněž se předpokládá zefektivnění a inovace práce učitelů s využitím série jednoduchých kroků představených v programu.

 

Co budete umět po absolvování vzdělávacího programu?

Absolvent vzdělávacího programu MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU bude schopný samostatně, v krátkém čase, velice jednoduše a intuitivně nalézt vhodné tematicky zaměřené mapy pro svou výuku. Bude schopen porozumět důležitým kartografickým termínům, orientovat se v aktuálních trendech dostupnosti map na internetu a vhodně používat volně dosažitelné zdroje pro zefektivnění výuky a vlastní práci. Absolvent se rovněž bude orientovat v široké škále moderních kartografických produktů, které bude schopen lehce dohledat a použít. Po absolvování vzdělávacího programu si účastníci zvýší svou odbornou vzdělanost a stanou se atraktivními učiteli zeměpisu.

 

Jak bude vzdělávací program probíhat?

Výuka vzdělávacího programu bude rozdělena na teoretickou (1/5) a praktickou (4/5) část v celkovém trvání 8 vyučovacích hodin od 9:00 do 15:00. 

Teoretická část bude probíhat formou přednášky, jejímž úkolem je připomenout účastníkům programu obecné znalosti z problematiky map a kartografie ve vztahu k výuce zeměpisu.

Praktická část programu bude realizována prostřednictvím praktických ukázek práce s existujícími zdroji map a cvičení, které naučí účastníky využívat všechny získané znalosti v praxi samostatně a efektivně.

Výuka bude probíhat prezenčně v specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (17. listopadu 50, Olomouc).

 

Lektoři kurzu budou prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., Mgr. Jakub Koníček a Mgr. Radek Barvíř

Cena za program je stanovena na 1 200 Kč.


2. VÝUKA ZEMĚPISU S VLASTNÍMI MAPAMI

Jak si udělám vlastní mapu do výuky zeměpisu?

 

O čem je výukový program?

Výukový program MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU je koncipován pro rozvoj současné výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SOŠ prostřednictvím jednoduchého a intuitivního využití tematických map.

Výukový program VÝUKA ZEMĚPISU S VLASTNÍMI MAPAMI je koncipován pro rozvoj současné výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SOŠ prostřednictvím inovativních a progresivních metod tvorby map a jejich správného využití ve výuce. Mapa, jako nejlepší vyjadřovací prostředek (nejen) prostorových informací, je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení geografického učiva ve vyučovací hodině.

Formou přednášek, praktických ukázek, cvičení a diskusí se účastníci kurzu seznámí s aktuální rolí map ve výuce zeměpisu. Naučí se vytvářet vlastní mapy nebo mapové aplikace posloupností jednoduchých kroků. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím map vycházející z kurikula zeměpisu na základních a středních školách.

Obsah programu je rozdělen na pět navazujících dílčích bloků

  1. Mapy ve výuce zeměpisu
  2. Kde najít správné zdroje pro tvorbu map (nejen) do výuky?
  3. Tvorba mapy, mapové aplikace v přípravě hodiny zeměpisu
  4. Příprava a využití vlastních map ve výuce tematických celků zeměpisu
  5. Praktické úkoly s mapou a jejich řešení

Všechny bloky programu budou probíhat v gesci Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři provedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky.
Jednotlivé bloky budou probíhat ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde se účastníci kurzu setkají s příklady využití kartografie a geoinformatiky v praxi a můžou tak nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.

 

Co je cílem výukového programu?

Hlavním cílem vzdělávacího programu je prostřednictvím názorné výuky zajistit metodickou podporu učitelům zeměpisu při zefektivňování a rozvoji své výuky a pedagogické praxe. Hlavní cíl je rozdělen na pět dílčích cílů odpovídacích naplnění částí výukového procesu:

1.     Představit základní principy tvorby map aplikovatelné v hodinách zeměpisu i mimo ní.

2.     Poskytnout a prakticky ukázat nejaktuálnější přehled nejpoužívanějších zdrojů dat aplikovatelných ve výuce

3.     Prakticky naučit pedagogy tvořit mapy pomocí otevřených softwarů

4.     Názorně aplikovat tvorbu map na vybrané téma z kurikula výuky zeměpisu

5.     Společně řešit a debatovat nad vybranými úkoly s mapami

Dosažením všech cílů se předpokládá zatraktivnění a zvýšení celkové kvality učebního procesu zeměpisu. Rovněž se předpokládá zefektivnění a inovace práce učitelů s využitím série jednoduchých kroků představených v programu.

 

Co budete umět po absolvování vzdělávacího programu?

Absolvent vzdělávacího programu MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU bude schopný samostatně, v krátkém čase, velice jednoduše a intuitivně nalézt vhodné tematicky zaměřené mapy pro svou výuku. Bude schopen porozumět důležitým kartografickým termínům, orientovat se v aktuálních trendech dostupnosti map na internetu a vhodně používat volně dosažitelné zdroje pro zefektivnění výuky a vlastní práci. Absolvent se rovněž bude orientovat v široké škále moderních kartografických produktů, které bude schopen lehce dohledat a použít. Po absolvování vzdělávacího programu si účastníci zvýší svou odbornou vzdělanost a stanou se atraktivními učiteli zeměpisu.

 

Jak bude vzdělávací program probíhat?

Výuka vzdělávacího programu bude rozdělena na teoretickou (1/5) a praktickou (4/5) část v celkovém trvání 8 vyučovacích hodin od 9:00 do 15:00. 

Teoretická část bude probíhat formou přednášky, jejímž úkolem je připomenout účastníkům programu obecné znalosti z problematiky map a kartografie ve vztahu k výuce zeměpisu.

Praktická část programu bude realizována prostřednictvím praktických ukázek práce s existujícími zdroji map a cvičení, které naučí účastníky využívat všechny získané znalosti v praxi samostatně a efektivně.

Výuka bude probíhat prezenčně v specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (17. listopadu 50, Olomouc).

 

Lektoři kurzu jsou prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., Mgr. Jakub Koníček a Mgr. Radek Barvíř

Cena za program je stanovena na 1 200 Kč.


V případě dotazů kontaktujte jakub.konicek@upol.cz

 

gisday2018