Katedra geoinformatiky nabízí nově od akademického roku 2020/2021 novou formu celoživotního vzdělávaní pro pedagogické pracovníky (DVPP). Přesné termíny výukových programů jsou uvedeny níže a nacházejí se také na https://www.prf.upol.cz/. Přihlášení do kurzů pro akademický rok 2020/2021 probíhá prostřednictvím portálu czv.upol.cz.


1. MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU aneb Kde najdu mapy pro svoji výuku zeměpisu?

 • Lektoři kurzu: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., Mgr. Jakub Koníček a Mgr. Radek Barvíř
 • Termín kurzu: středa 24. března 2021, od 9:00 do 15:00 (8 vyučovacích hodin) 
 • Cena kurzu: 1 200 Kč.
 • Přihlásit se: ZDE

V případě přísných epidemiologických opatření bude kurz realizován online. 

O čem je kurz?

Kurz MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU je koncipován pro rozvoj současné výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SOŠ prostřednictvím jednoduchého a intuitivního využití tematických map. Mapa, jako nejlepší vyjadřovací prostředek (nejen) prostorových informací, je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení geografického učiva ve vyučovací hodině.

Prostřednictvím přednášek, praktických ukázek, cvičení a diskusí se účastníci kurzu seznámí s aktuální rolí map ve výuce zeměpisu, základními principy a možnostmi zapojení map do výuky, volně dostupnými zdroji využitelnými k jednoduché přípravě vyučovací hodiny, pracovního materiálu nebo kontrolního testu. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím map vycházející z kurikula zeměpisu na základních a středních školách.

Obsah kurz je rozdělen do pěti navazujících bloků:

 1. Kartografie ve výuce zeměpisu
 2. Mapy pomocníkem, ne strašákem
 3. Jak využívat mapy ve výuce?
 4. Kde najít správné mapy pro výuku?
 5. Příkladové výklady a úkoly s mapou v hodině

Všechny bloky probíhají v gesci Katedry geoinformatiky UP, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři vedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky.  Jednotlivé bloky probíhají ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde se účastníci kurzu setkají s příklady využití kartografie a geoinformatiky v praxi a můžou tak nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.

Co je cílem kurzu?

Hlavním cílem kurzu je prostřednictvím názorné výuky zajistit metodickou podporu učitelům zeměpisu při zefektivňování a rozvoji své výuky a pedagogické praxe. Hlavní cíl je rozdělen na pět dílčích cílů odpovídacích naplnění částí výukového procesu:

 1. Představit využití kartografie ve výuce zeměpisu při respektování aktuálních trendů
 2. Ukázat dostupnost map, efektivitu a jednoduchost jejich využití ve výuce, nejen pro žáky ale i učitele
 3. Prakticky představit využití map ve výuce na tematických příkladech
 4. Poskytnout přehledný seznam jednoduchých dohledatelných zdrojů map a geografických podkladů, volně a lehce využitelných v hodině
 5. Názorně předvést aplikaci představených podkladů na tematicky zaměřené ukázkové hodině zeměpisu

Dosažením všech cílů se zatraktivní a zvýší celkové kvality učebního procesu zeměpisu. Rovněž se zefektivní a inovuje práce učitelů s využitím série jednoduchých kroků představených v programu.

Co budete umět po absolvování kurzu?

Absolvent kurzu MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU je schopný samostatně, v krátkém čase, velice jednoduše a intuitivně nalézt vhodné tematicky zaměřené mapy pro svou výuku. Porozumí důležitým kartografickým termínům, orientuje se v aktuálních trendech dostupnosti map na internetu a vhodně používá volně dosažitelné zdroje pro zefektivnění výuky a vlastní práci. Absolvent se rovněž orientuje v nabídce moderních kartografických produktů, které bude schopen lehce dohledat a použít. Po absolvování kurzu si účastníci zvýší svou odbornou vzdělanost a stanou se atraktivními učiteli zeměpisu.

Jak kurz probíhá?

Výuka kurzu je rozdělena na teoretickou (1/5) a praktickou (4/5) část v celkovém trvání 8 vyučovacích hodin od 9:00 do 15:00. Teoretická část probíhá formou přednášky, jejímž úkolem je připomenout účastníkům kurzu obecné znalosti z problematiky map a kartografie ve vztahu k výuce zeměpisu. Praktická část je realizována prostřednictvím praktických ukázek práce s existujícími zdroji map a cvičení, které naučí účastníky využívat všechny získané znalosti v praxi samostatně a efektivně. Výuka probíhá prezenčně ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (17. listopadu 50, Olomouc).


2. VÝUKA ZEMĚPISU S VLASTNÍMI MAPAMI aneb Jak si udělám vlastní mapu do výuky zeměpisu?

 • Lektoři kurzu: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., Mgr. Jakub Koníček a Mgr. Radek Barvíř
 • Termín kurzu: středa 28. dubna 2021, od 9:00 do 15:00 (8 vyučovacích hodin) 
 • Cena kurzu: 1 200 Kč.
 • Přihlásit se: ZDE

V případě přísných epidemiologických opatření bude kurz realizován online. 

O čem je kurz?

Kurz MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU je koncipován pro rozvoj současné výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SOŠ prostřednictvím jednoduchého a intuitivního využití tematických map.

Kurz VÝUKA ZEMĚPISU S VLASTNÍMI MAPAMI je koncipován pro rozvoj současné výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SOŠ prostřednictvím inovativních a progresivních metod tvorby map a jejich správného využití ve výuce. Mapa, jako nejlepší vyjadřovací prostředek (nejen) prostorových informací, je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení geografického učiva ve vyučovací hodině. Formou přednášek, praktických ukázek, cvičení a diskusí se účastníci kurzu seznámí s aktuální rolí map ve výuce zeměpisu. Naučí se vytvářet vlastní mapy nebo mapové aplikace posloupností jednoduchých kroků. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím map vycházející z kurikula zeměpisu na základních a středních školách.

Obsah kurzu je rozdělen do pěti navazujících bloků:

 1. Mapy ve výuce zeměpisu
 2. Kde najít správné zdroje pro tvorbu map (nejen) do výuky?
 3. Tvorba mapy, mapové aplikace v přípravě hodiny zeměpisu
 4. Příprava a využití vlastních map ve výuce tematických celků zeměpisu
 5. Praktické úkoly s mapou a jejich řešení

Všechny bloky probíhají v gesci Katedry geoinformatiky UP, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři vedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky. Jednotlivé bloky probíhají ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde se účastníci setkají s příklady využití kartografie a geoinformatiky v praxi a můžou tak nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.

Co je cílem kurzu?

Hlavním cílem kurzu je prostřednictvím názorné výuky zajistit metodickou podporu učitelům zeměpisu při zefektivňování a rozvoji své výuky a pedagogické praxe. Hlavní cíl je rozdělen na pět dílčích cílů odpovídacích naplnění částí kurzu:

 1. Představit základní principy tvorby map aplikovatelné v hodinách zeměpisu i mimo ní.
 2. Poskytnout a prakticky ukázat nejaktuálnější přehled nejpoužívanějších zdrojů dat aplikovatelných ve výuce
 3. Prakticky naučit pedagogy tvořit mapy pomocí otevřených softwarů
 4. Názorně aplikovat tvorbu map na vybrané téma z kurikula výuky zeměpisu
 5. Společně řešit a debatovat nad vybranými úkoly s mapami

Dosažením všech cílů se předpokládá zatraktivnění a zvýšení celkové kvality učebního procesu zeměpisu. Rovněž se zefektivní a inovuje práce učitelů s využitím série jednoduchých kroků představených v kurzu.

Co budete umět po absolvování kurzu?

Absolvent kurzu MAPY PRO VÝUKU ZEMĚPISU je schopný samostatně, v krátkém čase, velice jednoduše a intuitivně nalézt vhodné tematicky zaměřené mapy pro svou výuku. Porozumí důležitým kartografickým termínům, orientuje se v aktuálních trendech dostupnosti map na internetu a vhodně používá volně dosažitelné zdroje pro zefektivnění výuky a vlastní práci. Absolvent se rovněž orientuje v široké škále moderních kartografických produktů, které bude schopen lehce dohledat a použít. Po absolvování kurzu si účastníci zvýší svou odbornou vzdělanost a stanou se atraktivními učiteli zeměpisu.

Jak kurz probíhá?

Výuka kurzu je rozdělena na teoretickou (1/5) a praktickou (4/5) část v celkovém trvání 8 vyučovacích hodin od 9:00 do 15:00. Teoretická část probíhá formou přednášky, jejímž úkolem je připomenout obecné znalosti z problematiky map a kartografie ve vztahu k výuce zeměpisu. Praktická část programu se realizuje prostřednictvím praktických ukázek práce s existujícími zdroji map a cvičení, které naučí účastníky využívat všechny získané znalosti v praxi samostatně a efektivně. Výuka probíhá prezenčně v specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (17. listopadu 50, Olomouc).

 


V případě dotazů kontaktujte jakub.konicek@upol.cz

 

gisday2018