Studenti, zapojte se do akce Hýčkejte svou Přírodu! a získejte na to 10.000,- Kč

Pokud máte nápad jak popularizovat geoinformatiku, zviditelnit fakultu na veřejnosti, vytvořit učební pomůcku, uspořádat výstavu nebo zorganizovat spolupráci se středoškoláky, přihlaste se do výzvy a získejte bezprostředně 500 korun na zahájení projektu a po úspěšné obhajobě až 9500 korun ve formě mimořádného stipendia. Odborná komise při závěrečné obhajobě posuzuje nápaditost a originalitu návrhu, přínos pro fakultu i kvalitu závěrečné zprávy. Své návrhy zasílejte průběžně na email dagmar.petrzelova@upol.cz do 31. října 2017. Formulář pro podání návrhu a podrobné informace naleznete zde a v příloze č. 1.