Student GIS Projekt 2017

Včera byl vyhlášen jedenáctý ročník soutěže Student GIS Projekt – soutěže pro studenty, kteří v rámci svých seminárních, bakalářských, diplomových a disertačních prací využili software Esri nebo ENVI. Záštitu nad letošním ročníkem převzala Česká zemědělská univerzita v Praze, kde se soutěž dne 13. 9. 2017 uskuteční.

Termín pro podání přihlášek do soutěže je 15. 6. 2017.

Základní informace o soutěži naleznete na  webových stránkách soutěže.