Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci

Na výroční konference ČGS konané 5.-7. září 2016 v Českých Budějovicích proběhne Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci:
Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci 2016

Česká geografická společnost vyhlašuje další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci (SVP). SVP je soutěž studentských vědeckých prací s geografickou tematikou a tematikou příbuzných oborů, vč. kartografie a geoinformatiky. Soutěže se mohou zúčastnit absolventi bakalářského studia všech univerzit v Česku, kteří v tomto roce obhájili svou kvalifikační práci. 
 
Celostátní kolo proběhne v rámci výroční konference ČGS dne 5. 9. 2016 dopoledne na univerzitě v Českých Budějovicích.
 
Kritéria pro hodnocení prací
      geografická povaha tématu
      kvalita a inovativnost zpracování tématu (metody, uchopení tématu, vlastní výzkum, způsob argumentace)
      struktura práce odpovídající vědecké povaze textu (logické propojení jednotlivých částí práce, stanovení cílů a výzkumných otázek, příp. hypotéz a jejich ověření, práce s literaturou)
      formální stránka zpracování práce (textu a příloh)
      vystoupení studenta při prezentaci
 
Přihlášení
·         Fakultní koordinátoři přihlásí reprezentanty svých univerzit na e-mailovou adresu garanta soutěže (jancak@natur.cuni.cz) a lokálního organizátora soutěže (anovacek@pf.jcu.cz).
·         Přihláška musí obsahovat seznam přihlášeních prací (autor, název práce, školitel) a e-mailové kontakty na soutěžící a kontakt (e-mail a telefon) na příslušného fakultního koordinátora.
·         Na uvedené adresy zašlete i vlastní práce ve formátu pdf, přiložte také posudky školitele a oponenta.
·         Termín pro zaslání uvedených materiálů je 30. 6. 2016.
 
Náklady
Náklady na účast studentů v soutěži (cestovné, ubytování) hradí pracoviště, které studenta do soutěže vysílá.
 
Ceny
Všichni účastníci soutěže mají volný přístup na vědeckou část programu konference, při které je soutěž organizována. ČGS dále ocení vítěze soutěže věcnými a finančními cenami.