soutěž ESNC 2017 – příležitost pro studenty a výzkumné týmy

Právě začal letošní ročník soutěže o nejlepší nápady na aplikace systémů družicové navigace „European Satellite Navigation Competition (ESNC). Tematické zaměření není nijak omezeno. Podmínkou k přihlášení je, aby navrhovaný nápad využíval systémy GNSS.

Soutěž je vhodná pro studenty a vývojové týmy. Mezi dostupnými oceněními je i zvláštní cena pro návrhy univerzitních týmů (The University Challenge) a ocenění pro nejlepší prototyp (GNSS Living Lab Prize). Vítězové dostávají příležitost své nápady s pomocí partnerů soutěže transformovat v kvalitní produkty připravené k uvedení na trh. Vítězové hlavních cen kromě finanční odměny získají též možnost využít technické, podnikatelské a právní poradenství pro realizaci svých business plánů a využít síť evropských inkubátorů.

Každý návrh nejprve prochází vyhodnocením v regionálním kole. Vítězové českého regionálního kola získají možnost využít nabídku služeb Agentury pro rozvoj podnikání a investic CzechInvest a Vědeckotechnického parku Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. (VZLÚ). Hlavní vítěz za ČR dále postoupí do evropského finále soutěže. Kromě hlavní výhry se každý návrh může ucházet o jednu dodatečnou zvláštní cenu, které udělují sponzoři (ESA, DLR, BMVI, BELS, AZO ad.)

 

REGISTRACE DO 30. 6. 2017  https://login.esnc.eu/

Regionálním organizátorem soutěže je Ministerstvo dopravy ČR, Odbor ITS kosmických aktivit a VaVaI. Partnery letošního ročníku jsou agentura CzechInvest a VZLÚ, a.s.

 

Článek o soutěži: http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esnc-2017-soutez-o-nejlepsi-aplikace-systemu-galileo-zacina.html

Oficiální web soutěže: http://www.esnc.info