Publikačně plodné léto katedry

O prázdninách vydala pro studenty a odbornou veřejnost čtyři tituly:

 • Topografické ortofotomapy: prototypy 1 : 25 000 a 1 : 5 000 autorů L. Bělky a V. Voženílka v edici M.A.P.S. jako její 6. a 7. tituly
 • trojici map Zón ohrožení lesů České republiky autora P. Samce v edici M.A.P.S. jako její 8., 9. a 10. tituly:

   • ZÓNY OHROŽENÍ LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY: fuzzy modelování depozice dusíku a trvalých vlastností ekotopu, 1 : 500 000
   • RŮSTOVÉ PODMÍNKY LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY na základě Likertova škálování výskytu zón ohrožení lesů v biogeografických regionech, 1 : 500 000
   • STAV EKOSYSTÉMŮ ČESKÉ REPUBLIKY na základě shlukové analýzy zón ohrožení lesů v biogeografických regionech, 1 : 500 000
 • Atlas dopravní dostupnosti ČR autorů T. Hudečka a kol. v edici M.A.P.S. jako její 11. titul
 • monografii Color distance in cartography autorky A. Brychtové

Všechny tituly budou v nejbližších dnech dostupné k zakoupení na http://www.evup.upol.cz/.