Výzkum v rámci tohoto směru je zaměřen především na analýzy a modelování městského prostředí v GIS (urban modelling) a  na modelování ekosystémových funkcí.
 
Výzkumné projekty:
Výzkumní pracovníci:
 • RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
 • Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.
 • Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D.
 • RNDr. Jan Brus, PhD.
 • Mgr. Miroslav Rypka, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Obhájené studentské kvalifikační práce (výběr):

 • Horizontální a vertikální modelování vývoje vegetačního krytu
 • Analýza dopravní dostupnosti veřejných institucí v moravských krajích
 • Nástroje pro automatickou identifikaci prostorových konfliktů v územním plánování
 • Vymezování prostorových struktur měst pomocí metod GIS
 • Testování robustnosti extenze UrbanPlanner pro tvorbu scénářů vývoje olomouckého regionu
 • Aplikace prostorové a tvarové metriky pro hodnocení (sub)urbanizace
Současní doktorandi:
 • Mgr. Tomáš Burian
 • Ing. Jaromír Kobza
 • Mgr. Jitka Doležalová
 • Ing. Pavel Samec
 • Mgr. Chukwudi Nwaogu
Absolventi doktorského studia:
 • Mgr. Jan Caha, Ph.D.
 • Mgr. Zbyněk Janoška, Ph.D.
 • Mgr. Lukáš Marek, Ph.D.
 • Mgr. Miloš Marjanović, Ph.D.
 • Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.