Poslední info před Sletem

  • Máme již 220 registrovaných účastníků
  • Nezapomeňte ročníkové šátky a talismany
  • Pokud jste nezaplatili převodem na účet, můžete zaplatit na místě v hotovosti, mějte prosím pokud možno připraveno přesně.
  • Registrace bude otevřena od 8:00 do oběda, pokud dorazíte ještě později, hlaste se u organizátorů. Samotný program začíná v 9:30.
  • Vše se odehraje v areálu UP na Envelopě, Slet proběhne v aule Právnické fakulty (jako minule), před kterou je dostatečně velké parkoviště i zastávka tramvaje: https://mapy.cz/s/18Dxi
  • Všichni účastníci Sletu mají možnost za zvýhodněnou cenu 50 Kč navštívit v sobotu nebo neděli jedinečné interaktivní vědecké muzeum Pevnost poznání (http://www.pevnostpoznani.cz). (Nejen) geoinformatické hračky na dosah ruky!
  • Veškeré info naleznete na: www.geoinformatics.upol.cz/15let