O cenu děkana 2019

Opět je tady možnost přihlásit své práce do soutěže O cenu děkana. Výhodou, oproti minulým ročníkům je, že práce se nemusí odevzdávat celé, resp. stačí odevzdat anotaci, a to jen elektronicky. Proto neváhejte a zkuste navázat ve vítězném těžení našich studentů na této soutěži. 

Deadline pro registraci je 25. 4. 2019 a pro odevzdání samotné práce 29. 4. 2019. Více informací naleznete na http://svoc.prf.upol.cz/