Nové předměty

Studenti,

pro nadcházející akademický rok pro vás připravila katedra geoinformatiky nové, odborně zaměřené doplňující předměty (předměty C). Všechny předměty mají dotaci dvou hodin týdně a jsou zakončeny zápočtem. Zapište se na ně včas.

KGI/PUGI Publikování v geoinformatice Předmět je zaměřen na sestavování geoinformatických prezentací, posterů a článků. Předmět je vhodný pro studenty, kteří chtějí získat či vylepšit své schopnosti kvalitně a efektivně sdělovat výsledky své práce. Pro budoucí obchodníky, projektové manažery, pracovníky PR či studenty doktorského studia je téměř nezbytný.

KGI/KADES Kartografický design a předtisková příprava Předmět je zaměřen na grafiku a design v kartografii, se zaměřením na konečnou předtiskovou přípravu map a veškerá související specifika. Náplní předmětu bude tvorba graficky zajímavých map, které budou nejen kartograficky správné, ale budou odrážet i současné trendy designu a grafiky, případně konkrétní styl autora.

KGI/PREU Praktická řešení environmentálních úloh pomocí GIT Cílem předmětu je integrace a praktické osvojení si získaných (teoretických) znalostí a postupů při řešení konkrétního environmentálního problému. Hlavním bodem je kritický rozbor sesbíraných východisek a dostupných zdrojů (datových, přístrojových i programových). Průběh cvičení bude formou seminářů simulujících pracovní porady hypotetické GIS firmy.

KGI/GIOUT GIT v outdooru Cílem předmětu je seznámit se s aplikacemi moderních technologií (moderní materiály, sportovní vybavení, smartphone, čipy, kamery, atd.) v outdoorových aktivitách. Důraz bude kladen především na využití nejrůznějších geoinformačních technologií (např. mapové aplikace nebo GPS, atd.) při horolezectví, alpinismu, turistice, lyžování, cyklistice a běhu. Součástí předmětu budou také terénní cvičení zaměřená na praktickou aplikaci získaných poznatků.

KGI/TRID 3D technologie v geoinformatice Cílem předmětu je seznámit studenty s 3D technologiemi používanými v geoinformatice. Hlavní důraz bude kladem na technologie a aplikace 3D tisku. Tematické okruhy zahrnují problematiku procesu tvorby 3D modelu (3D modelování, 3D skenování, 3D projekce, 3D vizualizace, 3D tisk a využití GIS pro tyto účely). Součásti předmětu budou také praktická cvičení zaměřená na aplikaci různých druhů 3D tisku a materiálů. Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit podstatu procesu přenosu reálného objektu do formy 3D výtisku na různých druzích tiskáren.

KGI/SBER Sběr primárních geodat Předmět se zaměřuje na získání teoretických i praktických dovedností z oblasti sběru primárních dat v geoinformatice. Student projde celým procesem sběru dat od plánování až po finální úpravu a prezentaci výsledků. Získá tak dovednosti o sběru dat z oblasti DPZ, GNSS, geodézie a senzorových systémů.

KGI/KOKAR Kognitivní kartografie Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami kognitivní kartografie se zaměřením na hodnocení kartografických děl pomocí eye-trackingu. Předmět je vhodný zejména pro studenty řešící bakalářské a magisterské práce pomocí eye-trackingu.