Nadační fond UP již po čtvrté podpoří vědecké nebo tvůrčí projekty studentů

Návrhy projektů, které zahrnují stáže na zahraničních univerzitách, praxe v zahraničních vědeckých centrech, řízení vlastích projektů s minimem administrativní zátěže, mohou studenti doktorských a magisterských studijních programů podávat online do 30. března.  Na projekt může student získat maximálně dvě stě tisíc korun, přičemž o výši příspěvku i o tom, který projekt podporu získá, rozhoduje Správní rada fondu. Podrobní informace naleznete na http://fond.upol.cz/