Ľuboš Rybnikár v Gdaňsku

Ľuboš Rybnikár v Gdaňsku

V dňoch 8.-12.4.2019 som sa ako zástupca Olomouckej jednotky organizácie EGEA zúčastnil akcie Eastern Regional Congress, ktorá sa konal v poľskom Gdaňsku a jej témou bolo Living on the coast – handling life by the water. V rámci kongresu som sa zúčastnil jedného z piatich ponúkaných workshopov, ktorý som si dopredu vybral  s témou Problems of tourist cities in low season. Súčasťou workshopu bola exkurzia na polostrov Hel, ktorý každé leto zaplavujú hordy turistov, ale po zvyšok roka zíva prázdnotou. Úlohou našej skupiny bolo následne vymyslieť čo najviac možných spôsobov, ako tam prilákať turistov mimo hlavnej sezóny a svoje nápady na konci kongresu odprezentovať. Okrem workshopu a organizačných aktivít som sa zúčastnil aj prezentácie fotogrametrických spoločností Gispro, ktorá na ukážku priniesla aj Tangible Lnadscape trochu väčších rozmerov, než máme na katedre. Prevažná väčšina účastníkov akcie boli študenti geografie alebo cestovného ruchu a ako geoinformatik som bol v menšine, akciu však hodnotím ako veľmi prínosnú. Získal som na nej nové kontakty a mal som možnosť priblížiť ľuďom Olomouc a Katedru geoinformatiky.