KGI získala nejvyšší akreditaci

Na svém červnovém zasedání schválila Akreditační komise MŠMT ČR materiály naší katedry pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Geoinformatika a kartografie. Toho nejvyššího akreditačního ohodnocení dosáhla katedra geoinformatiky po 15 letech své existence, což je jedinečný počin. Akreditace je platná na 4 roky, do 2020.