GISday 2018

Opět jako každý rok se na Katedře geoinformatiky uskutečnil “Den otevřených dveří GIS-ů” – GISday. Letos pro velký zájem se na nás první školy přijely podívat již v pátek 9. 11. 2018 a pak tradičně ve středu 15. 11. 2018.

Velké množství potencionálních zájemců o studium se ze zajímavé přednášky dozvědělo něco nového o studiu a geoinformatice samotné, mohlo si vyzkoušet tvorbu jednoduché webové mapové aplikace v prostředí ArcGIS Online, prakticky se seznámit s 3D tiskem, drony nebo si vytvořit termální selfie. Prohlídka katedry byla završena interaktivní gisáckou hrou, ze které se následně účastníci mohli přesunout na přehlídku expozice Živá voda v Pevnosti Poznání. Obrazem si GISDay 2018 můžete prohlédnout ve fotogalerii . 

Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu a věříme, že mnoho z vás uvidíme o rok nebo dva u zápisu do prvního ročníku. Těšíme se opět u GISday 2019, nebo 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019 na Dnech otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci. 

gisday2018