Cena rektora 2016

Jménem celé katedry gratulujeme studentce Petře Hujňákové k udělení Ceny rektora Univerzity Palackého za nejlepší vědeckou práci studentů bakalářských studijních programů za rok 2016!!