Dva nové výzkumné granty GA ČR na KGI

Od ledna 2018 budou na Katedře geoinformatiky nově řešeny dva výzkumné granty prestižní Grantové agentury ČR, a to:

  • Prostorová syntéza založená na pokročilých metodách geocomputation (řešitel prof. Voženílek, členové řešitelského týmu dr. Vondráková, dr. Pászto, dr. Popelka, dr. Nétek a Mgr. Barvíř)

  • Prostorová diferenciace a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na domácnosti ve stárnoucí populaci České republiky (řešitelka prof. Rychtaříková (UK Praha), spoluřešitel prof. V. Voženílek, členové řešitelského týmu dr. Pászto, dr. A . Vondráková, dr. Nétek)

    Doba řešení projektu je 3 roky.