Dr. Burian oceněn děkanem fakulty

dav

Na konci roku 2017 převzal RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., z rukou děkana PřF UP prof. I. Fréborta ocenění pro nejlepšího pedagoga PřF za rok 2017. Blahopřejeme.