Dokumenty k praxi + brožury

Na stránce Dokumenty & vizuální styl naleznete aktuální formuláře a podklady pro praxe. Pro případnou aGITaci pak jsou k dispozici nově i letáky a brožury katedry v PDF formě.