CEEPUS ve 2020/2021

Bylo potvrzeno, že mobility skrz CEEPUS budou realizovány! V online platformě jsou dostupné informace výměnných pobytech a podrobnostech.