Aktualizovaná šablona pro psaní bakalářských a magisterských prací platná od ak. roku 2015/16

V sekci dokumenty naleznete aktualizovanou šablonu pro psaní bakalářských a magisterských prací platnou od ak. roku 2015/16. Věnujte prosím pozor novinkám jako např. rozsah stran, poster A2 jako povinná příloha, zpřesněný popis bc./mgr. dnů.