15 let Katedry geoinformatiky

Kolegové, studenti, absolventi, prostě všichni olomoučtí geoinformatici ,

v září roku léta páně 2016 uplyne přesně 15 let od založení Katedry geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, se kterou jste spojili kus svého života. Někdo pracoval, někdo studoval, někdo ještě pracuje a někdo pořád ještě studuje. Za těch 15 let se mnoho změnilo nejenom na katedře, ale hlavně v oboru – vědě, v technologiích, ve výuce, ve vybavení, v softwarech, v metodách, v myšlení a v politice.

Pamatujete si na první kontakt s katedrou? Jak jste přijeli před lety na přijímačky nebo jaký byl první pracovní den na katedře? A co bylo nejsilnějším geoinformatickým zážitkem v Olomouci? První zkouška, státnice, promoce, GISnight, SPODEK nebo přednáška Ferjana Ormelinga?

Nyní máte jedinečnou příležitost nejenom zavzpomínat na vše, co jste v Olomouci prožili, poznat novou tvář katedry, setkat se se současnými studenty i se svými kamarády a absolventy, kteří ve svém srdci a duši nosí otisk olomoucké geoinformatiky. Věříme, že je úžasné seznámit se s jejich profesními osudy, poznat současné studenty geoinformatiky, oprášit staré vzpomínky, zopakovat si geoinformatické desatero a vrátit se na místo činu.

Katedra geoinformatiky pořádá u příležitosti 15 let svého trvání druhý SLET OLOMOUCKÝCH GEOINFORMATIKŮ, a to v sobotu 15. října 2016. Základními událostmi Sletu jsou:

  • slavnostní ceremonie k 15 letům existence olomoucké geoinformatiky
  • absolventská konference (vystoupení absolventů katedry působících v geoinformatické praxi)
  • retrooběd ve studentské menze
  • GIS overnight (nevázané geoinformatické veselí napříč ročníky a profesemi)

Na Slet jsou pozváni všichni bývalí i současní členové katedry, všichni absolventi i všichni současní studenti. Očekáváme, že se Sletu zúčastní přes 350 osob.

Přijeďte! Určitě přijeďte!!! Těšíme se, že se rodina olomouckých geoinformatiků slétne do rodného hnízda a nastartuje druhou patnáctku let svého života. Prosíme, zaregistrujte se na adrese www.geoinformatics.upol.cz/15let, kde najdete více informací. A pak už jen počítejte dny do 15.10.16.

Informujte spolustudenty, nemáme na všechny z vás platné emailové adresy, a zaregistrujte se nejlépe už teď nebo alespoň do začátku září a zašlete nám přes webovou stránku Sletu jakékoli artefakty týkající se vašeho studia – fotky, písemky, taháky, cvičení atd. Hodláme z nich udělat výstavu přímo v místě pořádání Sletu.

Za organizační výbor Sletu olomouckých geoinformatiků.

Vít Voženílek, vedoucí katedry

Jitka Doležalová