OPTIMALIZACE TURISTICKÝCH MAP POMOCÍ EYE-TRACKING TESTOVÁNÍ

Webové stránky k diplomové práci

Cíle práce

Rešerše literatury

  1. Turistické mapy
  2. Hodnocení znakového klíče
  3. Hodnocení turistických map

On-line dotazníkové šetření

Modifikace turistické mapy

Uživatelské testování

  1. pomocí statického eye-trackeru na KGI UPOL
  2. mobilní eye-tracking brýle
  3. platforma Hypothesis

Vyhodnocení uživatelského testování

Template from Quackit.com | Copyright © Martin Gabryš 2019 | Kontakt