OPTIMALIZACE TURISTICKÝCH MAP POMOCÍ EYE-TRACKING TESTOVÁNÍ

Webové stránky k diplomové práci

KONTAKTY

Autor

Bc. Martin Gabryš

e-mail: m.gabrys@seznam.cz

Vedoucí práce

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.

e-mail: standa.popelka@gmail.com

Template from Quackit.com | Copyright © Martin Gabryš 2019 | Kontakt