OPTIMALIZACE TURISTICKÝCH MAP POMOCÍ EYE-TRACKING TESTOVÁNÍ

Webové stránky k diplomové práci

Postup práce

Postup zpracování

Stanovení postupu práce bylo konzultováno s vedoucím práce. Byly zohledněny teoretické i praktické cílé práce, které vedou k realizaci diplomové práce a splnění jejího hlavního a předpokládaného cíle. Nejprve bylo zapotřebí podrobného prostudování literatury a dalších zdrojů souvisejících s danou problematikou. Neméně důležité bylo i podrobné prostudování několika desítek tištěných turistických map a mapových portálů, z nichž se následně vybíraly podklady pro další práci. Byl vytvořen on-line dotazník, který obsahoval několik důležitých otázek zjišťující preference uživatelů, obrázky vybraných znakových klíčů, screenshoty mapových portálů a obrázky vlastní tvorby. Na základě konzultace s vedoucím práce a všech odpovědí on-line dotazníku, kterého se zúčastnilo 190 respondentů, byly vytvořeny stimuly sloužící k testování pomocí technologie eye-tracking a platformy Hypothesis.

V rámci diplomové práce byla provedena celkem tři uživatelská testování. Při prvním testování byla využita metoda eye-tracking a to konkrétně statický eye-tracker v laboratoři na KGI UPOL. Pro druhé testování byly použity mobilní eye-tracking brýle, které byli doplněny o metodu think-aloud. Třetí a poslední testování probíhalo na platformě Hypothesis, která slouží především k výzkumu v kognitivní kartografii a psychologii.

Po sesbírání dat byla provedena analýza pohybu očí (tzv. eye-movement data), statistická analýza testování a vyhodnocení získaných videí.

postup

Template from Quackit.com | Copyright © Martin Gabryš 2019 | Kontakt