ÚvodV roce 2010 řekl tehdejší generální ředitel společnosti Google Eric Schmidt, že „každé dva dny vytváříme tolik informací, kolik jsme vytvořili od úsvitu civilizace do roku 2003“ (TechCrunch, 2010). Za deset let, které od citátu uplynuly, se toto množství ještě mnohonásobně zvýšilo. V současné velmi rychle se rozvíjející době každý musí neustále přijímat velké množství informací z různých zdrojů, ověřovat jejich správnost a na jejich základě se rozhodovat. Přesně z tohoto důvodu je dnes velice důležité prezentovat data v co nejjednodušší a uživatelsky nejpřívětivější formě.

Jednou z možností, jak tohoto dosáhnout, je kartografie. Americký statistik Nathan Yau tvrdí, že „mapy jsou neuvěřitelně intuitivní způsob vizualizace dat“ (Yau, 2011). Mapy umožňují vyjádřit obrovské množství informací velmi jednoduchou a snadno pochopitelnou formou. Umožňují lidem poznávat okolní svět a vidět souvislosti, které jinak nemusí být na první pohled zřejmé. Pokud se však kartografie spojí s dalšími metodami vizualizace dat, jako je například informační grafika, může se účinek předání informací ještě mnohonásobně zefektivnit a zatraktivnit.

Tato práce se zaměřuje na tvorbu tematického atlasu Olomouckého kraje. Hlavní inspirací pro jeho tvorbu byl Tematický atlas Olomouckého kraje, který v roce 2008 vytvořila společnost Kartografie PRAHA, a. s. Cílem je pokrytí co nejvíce prostorových informací v jednoduché formě, moderním designu a za použití informační grafiky. Atlas je určen pro širokou cílovou skupinu uživatelů. Od pracovníků Krajského úřadu Olomouckého kraje přes odbornou veřejnost až po veřejnost laickou. Jeho provedení umožňuje publikovat atlas i jako propagační materiál.