bakalářská práce

Tematický atlas Olomouckého kraje v infografickém provedení


autor

Jakub ŽEJDLÍK


vedoucí práce

RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ, Ph.D., LL.M.


Olomouc 2020