Počátek vzniku prvních databází se může datovat na konec 19. století, kdy se začali prvně zakládat papírové kartotéky. Až do počátku 80. let 20. století byly papírové kartotéky nenahraditelné. Poté, co začala éra počítačů, začaly elektronické databáze postupně vytlačovat ty papírové. Ale do dnešní doby je počítačové databáze nedokázaly vytlačit. Papírové kartotéky fungují ještě v lékařství, či v knihovnictví, ale i tyto instituce pomalu přecházejí na elektronické databáze. Ovšem papírové kartotéky už nevznikají a nově vytvořené evidence jsou již pouze v elektronické podobě.