V dnešní době existuje mnoho typů, teorií i názorů, jak správně navrhnout, vytvořit a spravovat databázové systémy. Jedním z cílu bylo navrhnout a vytvořit evidenci územně plánovací dokumentace pro Olomoucký kraj. Evidence vznikla v elektronické podobě a v programu Microsoft Office Access 2003. Výhodou tohoto řešení je, že zaměstnanci oddělení územního plánu na krajském úřadě v Olomouci, již třetím rokem úspěšně pracují s Evidencí územně analytických podkladů, která je také vytvořena v programu Microsoft Office Access 2003. Výhodou také je, že kancelářský balík Office od firmy Microsoft je jedním z nejrozšířenějších kancelářských balíků na světě. Tím dává možnost zaujmout mnohem širší skupinu potenciálních uživatelů.


  Dalším cílem bylo zjistit, jak pracovníci oddělení územního plánu a stavebního řádu na krajských úřadech v České republice pohlíží na webovou evidenci územně plánovací činnosti (portál iLAS, iKAS), kterou spravuje a rozvíjí Ústav územního rozvoje podle platných zákonů České republiky. Tento cíl byl splněn pomocí dotazníku.