online website builder

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Optimalizace kartografických výstupů vybraných informačních systémů pro veřejnou hromadnou dopravu

Vítejte na webových stránkách k diplomové práci vypracované roku 2018 Bc. Davidem Novákem na
Univerzitě Palackého v Olomouci, katedře geoinformatiky. Vedoucím práce je prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

KONTAKTY

Autor práce:     Bc. David Novák
Vedoucí práce: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Vypracováno v Olomouci, roku 2018.

Katedra geoinformatiky UP v Olomouci

17. listopadu 50
771 46 Olomouc
tel.: +420 585 634 513

Chcete zanechat zprávu autorovi? Využijte formulář:

© Bc. David Novák 2018