Program pro výpočet plošného indexu v rámci kruhových výsečí

Soubory ke stažení:

Závěr

Cílem této práce bylo porovnat urbánní plochy vybraných měst za pomoci souboru nástrojů v toolboxu Area Index From Circular Sectors, vytvořeným v bakalářské práci, na kterou tato práce navazuje. Porovnání urbánních ploch probíhalo na vybraných městech z datové sady Urban Atlas, která je součástí evropského projektu Copernicus a je zdarma dostupná na příslušných webových stránkách.

K porovnání jednotlivých měst a jejich urbánních ploch bylo vybráno pět tříd, ze kterých byly vypočteny plošné indexy. Tyto vypočtené plošné indexy byly podrobeny korelační analýze a analýze hierarchického shlukování za účelem nalezení podobností a shluků. Všechna města byla vizualizována v projektech .mxd pro software ArcGIS za každou třídu zvlášť a strukturována podle výsledků hierarchického shlukování. Vizuálním porovnáním byly v jednotlivých shlucích hledány typické příklady, na základě kterých byly shluky charakterizovány. Ve třídách, kde výsledné shluky nebyly dostatečně specifické, byly vybrány příklady podobných měst a interpretovány v textu práce.

Výsledkem práce jsou především interpretace vizualizací podobných měst. Jedním z hlavních výsledků jsou také vizualizace vypočtených indexů strukturované podle výsledků hierarchického shlukování a podpořené výsledky korelací.

2019 Matěj Janoušek | Backgound image made by Olga Libby