Program pro výpočet plošného indexu v rámci kruhových výsečí

Soubory ke stažení:

Výsledky

Výsledky této práce jsou z velké části obsaženy v přílohách ve formě vypočtených plošných indexů, výstupech korelačních a shlukovacích analýz a vizualizacích v projektech .mxd. Vzhledem k celkovému objemu výsledných dat byly do textu práce zahrnuty pouze nejdůležitější výsledky porovnání urbánních ploch vybraných měst. Výsledky jsou prezentovány formou interpretací vybraných podobných měst na základě hodnot vypočtených indexů, výsledků shlukování a korelačních koeficientů. Součástí výstupů práce je i dataset obsahující původní i odvozená data Urban Atlas, včetně šablon s vypočtenými plošnými indexy a počátečními body (dostupné na paměťové kartě jako příloha 3).

proces
2019 Matěj Janoušek | Backgound image made by Olga Libby