Program pro výpočet plošného indexu v rámci kruhových výsečí

Soubory ke stažení:

Cíle práce

Cílem diplomové práce je aplikovat na soubor měst z databáze Urban Atlas výpočet plošných indexů pomocí kruhových výsečí. Výpočet bude aplikován na vhodně vybraná témata ze socioekonomické a fyzicko-geografické oblasti a bude zvolen vhodný systém porovnání vzhledem k různým možnostem nástroje pro výpočet plošných indexů v rámci kruhových výsečí. Pro zpracování budou použity skripty z balíčku nástrojů AreaIndexFromCircularSectors, vzniklý v rámci bakalářské práce, na kterou tato diplomová práce navazuje.

proces
2019 Matěj Janoušek | Backgound image made by Olga Libby